Hydromechanica 1 College 8

Course week(s) Week 4
Course subject(s) 09. Voortstuwing

Dit college gaat over lift. De docent beschrijft allereerst op enkele wijzen het ontstaan van de liftkracht. Vervolgens wordt verder ingegaan op de rol van viscositeit bij het ontstaan van lift en het behoud van circulatie bij het ontstaan van startwervels.
Bij vleugels met eindige spanlengte worden ook tipwervels gegenereerd. Hierbij ontstaat een liftcomponent in de stromingsrichting: geïnduceerde weerstand. De docent beschouwt de lift- en weerstandscoëfficiënten van 3 dimensionale vleugels die voornamelijk door de vorm en afmetingen van die vleugels worden bepaald. Ten slotte worden nog enkele toepassingen van lift bij vliegtuigen bekeken.

PS: De video en de slides lopen soms niet geheel synchroon.

Downloads

Creative Commons License
Hydromechanica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-1/.
Back to top