Stedenbouw in de delta

Course week(s) Week 5
Course subject(s) 4. Stedenbouw

Deze lezing gaat specifiek over stedenbouw in delta’s. Twee grote steden worden met elkaar vergeleken: Rotterdam en Amsterdam. Om gebieden die onder het zeeniveau liggen geschikt te maken voor bewoning is een complex systeem van polders, dijken en afvoersystemen gebouwd in Nederland. Ook kunnen veel Hollandse steden opgevat worden als hydraulische systemen met grachten, singels, dijken en kaden die de stad moeten beschermen tegen het water.

[vc_separator]

Files

Creative Commons License
Stedenbouwkundige Ontwerpmethode by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/stedenbouwkundige-ontwerpmethode/.
Back to top