4. Steinerpunten

Course subject(s) Lesmateriaal

Optimaliseren_in_Netwerken_mod4

Deze module vereist als voorkennis de inhoud van Module 1: minimaal opspannende bomen. Om uw leerlingen zich het onderwerp Steinerpunten eigen te laten maken kunt u op diverse wijzen gebruik maken van het materiaal in deze module.

U kunt de moduletekst voorleggen aan de leerlingen en de genoemde internetverwijzingen gebruiken voor uzelf, als achtergrondinformatie.

U kunt het materiaal gebruiken om een eigen vorm te geven aan uw lessen of u gebruikt de diverse onderdelen om uw eigen verhaal over het onderwerp voor te bereiden. De opdrachten uit de module gebruikt u dan bijvoorbeeld als oefenmateriaal.

De leerlingen kunnen zich verdiepen in het onderwerp door middel van eigen onderzoek. U heeft dan materiaal en internetverwijzingen beschikbaar als achtergrondinformatie.

Na pagina 10 kunt u er voor kiezen enkele opgaven te laten maken.

Daarna kan dan de theorie van de pagina’s 11 tot en met 14 doorgenomen worden en kunnen de laatste opgaven gemaakt worden.

Module 1 is geschikt om in klas 4 te behandelen. Deze aanvulling op module 1 kan beter in klas 5 of klas 6 worden doorgenomen.

De toetsopgaven zijn te gebruiken voor het samenstellen van een toets. Vanzelfsprekend kunnen leerlingen door middel van een verslag of een presentatie ook laten zien in hoeverre zij de materie beheersen. De kennis van het programma ‘grafmat’ uit module 0 kan daarbij van dienst kan zijn.

Het staat u vrij om onderstaand Word-document naar believen aan te passen.

Creative Commons License
Optimaliseren in Netwerken by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/optimaliseren-in-netwerken/.
Back to top