5. Minimale-kosten-maximale-stroom-problemen

Course subject(s) Lesmateriaal

Optimaliseren_in_Netwerken_mod5

Ter inleiding op het onderwerp minimale-kosten-maximale-stroom-problemen kunt u op diverse wijzen gebruik maken van dit materiaal. U kunt de opdrachten voorleggen aan de leerlingen en de uitwerkingen of de antwoorden voor uzelf houden. U kunt er ook voor kiezen deze aan de leerlingen uit te delen.

In deze module gaat het om het vinden van een maximale stroom van een beginpunt naar een eindpunt waarbij de kosten minimaal moeten zijn. Bij iedere weg zijn twee gegevens nodig, namelijk de maximale capaciteit van de stroom en de kosten per eenheid. In paragraaf 3 wordt het algoritme uitgelegd om deze problemen op te lossen. In dit algoritme wordt steeds gebruik gemaakt van twee netwerken die bij iedere stap iets veranderen totdat de oplossing van het probleem is gevonden. Voor het gemak van u en van de leerlingen zijn zowel bij de opgaven als bij de toetsopgaven bijlagen gemaakt. In deze bijlagen zijn de standaardnetwerken weergegeven. De leerlingen moeten deze steeds weer aanpassen om zo uiteindelijk de oplossing te vinden.

Na paragraaf 3 kunt u er voor kiezen een aantal opgaven te laten maken. In paragraaf 4 worden nog twee transportproblemen behandeld die met het algoritme kunnen worden opgelost.

Het staat u vrij om onderstand Word-document naar believen aan te passen.

Creative Commons License
Optimaliseren in Netwerken by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/optimaliseren-in-netwerken/.
Back to top