Dictaat deel 4: Verkeersstroomtheorie en verkeersmanagement

Course subject(s) 4. Verkeersstroomtheorie en Verkeersmanagement

In dit deel wordt ingegaan op het verkeer zelf: Hoe wordt de weg gebruikt? Congestie speelt hier een belangrijke rol. En als het gebruik van de infrastructuur niet efficiënt is, hoe kunnen we dan het verkeerssysteem beter maken. Verkeersmanagement speelt hier een rol, zowel op kruispuntniveau als op netwerkniveau. Achtereenvolgens komen aan bod

  • Verkeersstroomtheorie: congestie en schokgolven
  • Verkeersmanagement: kruispunt, autosnelweg, netwerken
Creative Commons License
Transport en planning by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/transport-en-planning/.
Back to top