OO1 – Literatuur

Course subject(s) Literatuur

Aanbevolen literatuur

  • Hooijmeier, Meyer, Atlas van de Nederlandse waterstad
  • Urbanism-reeks: Ontwerp van de Stadsplattegrond, Ontwerp van de Openbare ruimte, Regels voor het bouwen
  • Palmboom , Rotterdam, verstedelijkt landschap
  • Gemeente Rotterdam, Stedebouw in Rotterdam, plannen en opstellen; Van Gennep 1985
  • Delta Urbanism The Netherlands hfdst 4.
  • De Urbanisten, Gemeente Rotterdam, Arcadis, RHaskoning, Deltares,Hoogheemraadschap etc,┬áVeilige en goed ingepaste waterkeringen in Rotterdam, KvK 026/ 2010

Artikelen

Deltastad Rijnmond-Drechtsteden, Ontwerpend onderzoek biedt nieuwe perspectieven.

Het nieuwe Deltaprogramma zal in de komende decennia een belangrijke factorworden in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Er wordt daarbij veelgesproken over samenhang en integratie met ruimtelijke ordening, maar hoe moeten we ons dat voorstellen?

Studiegebied Waalhaven-Zuid Analyse van een verouderd bedrijventerrein op een strategische locatie

In overleg met het Havenbedrijf Rotterdam is Waalhaven- Zuid gekozen als studiegebiedvoor Ontwerpen aan Goederenvervoer. De Waalhaven en Eemhaven in Rotterdam-Zuid worden ook wel de stadshavens genoemd. Het zijn de oude Rotterdamse havengebieden die het dichtst tegen de stad aanliggen, daar waar de groei van Rotterdam als grootste haven ter wereld begon.

Creative Commons License
Ontwerpproject deel 1: analyse stadsregio by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/ontwerpproject-deel-1-analyse-stadsregio/.
Back to top