Tijdens de cursus Caleidoscoop worden verschillende aspecten belicht waarmee de eerstejaarsstudenten worden voorzien van basisvaardigheden en basiskennis die noodzakelijk zijn voor het succesvol volgen van een studie in de wiskunde.

Er is gekozen voor een aantal basisonderwerpen uit de wiskunde.

Het vak is zo opgezet dat de student door een beperkt aantal colleges en veel begeleide en onbegeleide zelfstudie leert om zich, samenwerkend met medestudenten, een wiskundig onderwerp eigen te maken en een wiskundige verhandeling correct en helder op te schrijven.

Daarnaast wordt aan het eind nog een instructie Informatievaardigheden gedaan.
Het  tweede deel van de cursus  bestaat uit nog drie delen
1. Een drietal colleges over Wiskunde en Samenleving.
2. Een drietal colleges en praktische oefeningen met de softwarepakketten LaTeX, Matlab en Maple.
3. Het schrijven van een werkstuk over een onderwerp op de grens van Wiskunde en Samenleving.

Aan het einde van de cursus zal de student:

  • wiskundige redeneringen kunnen controleren op correctheid;
  • wiskundige basisvaardigheden uit de logica en discrete wiskunde systematisch toe kunnen passen;
  • eenvoudige bewijzen kunnen doorgronden, reproduceren en zelf maken; in samenwerking met medestudenten problemen uit een verscheidenheid van wiskundige onderwerpen kunnen oplossen en tot in detail kunnen uitwerken en verslaan;
  • in staat zijn redeneringen duidelijk en overzichtelijk weer te geven.is de student bekend met de veranderingen die door de tijd hebben plaatsgevonden in de relatie wiskunde en wetenschap enerzijds en de samenleving anderzijds
  • heeft de student zich geoefend in het doen van een literatuurstudie en verslaglegging daarvan
  • heeft de student zich de eerste beginselen van de pakketten LaTeX en Matlab eigen gemaakt
Creative Commons License
Caleidoscoop by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/caleidoscoop/.
Back to top