Er zijn verschillende manieren om een (oneindig lange) rij reële getallen te beschrijven. Zo kan men bijvoorbeeld het begin van de rij geven en het dan aan de lezer overlaten om te bedenken hoe het verder gaat. De rij a0, a1, a2, a3, . . . wordt genoteerd als {an}. Veel rijen kunnen beschreven worden door middel van een expliciete formule. Bij sommige rijen is het echter een stuk lastiger om een expliciete formule aan te geven. Dit leidt tot het idee van een zogeheten recursieve definitie: de rij is helemaal vastgelegd door een aantal elementen en de onderlinge afhankelijkheid te geven. Wij zullen ons bezighouden met de volgende vraag: Stel dat een rij {an} gegeven is door middel van een recursieve definitie, kunnen we dan een expliciete formule vinden voor an?

Back to top