Na het 2e, 4e en 6e college wordt een werkcollege gegeven waar in elk college 1/3 bonuspunt te verdienen valt. Voorafgaande aan deze werkcolleges dient u een opdracht te maken. Gedurende het werkcollege zal deze opdracht besproken worden. U dient tijdens deze bespreking verbeteringen aan te brengen. Ook dienen de werkcolleges als een goede oefening voor de toets.

Back to top