In het eerste college worden de volgende basis-concepten behandeld: eenheden, grootheden (stroom, lading, spanning, energie, vermogen), onafhankelijke en afhankelijke spannings- en stroombronnen, weerstand en resistantie.

Back to top