In dit college worden de volgende onderwerpen behandeld: weerstand, resistantie, Wet van Ohm, Wetten van Kirchhoff, spanningsdeling, stroomdeling, serie- en parallel-schakeling, ster-driehoeks-transformatie.

Back to top