This course, Measurements for Water is in Dutch, but the following parts are in English:
Lectures: Waterbalans (Water balance)

Dit vak gaat in op het hoe te doen van typische metingen op het vakgebied van gezondheidstechniek (waterkwaliteit), hydrologie, waterbeheer, waterbouw en vloeistofmechanica (waterkwantiteit).

Onderdelen hierin zijn: het herkennen van de relevante parameters, leren over meetmethodes, meetapparatuur, nauwkeurigheid, opstellen van een meetplan, veiligheid, het zelf doen van metingen (laboratorium e/o in het veld) en bewerken en verwerken van gegevens.

In een workshop wordt er geleerd met beschikbare electronica componenten een eigen meetsensor te bouwen.

  • In staat zijn aan te geven welke parameters van belang zijn bij een bepaald proces
  • In staat zijn aan te geven hoe de parameters gemeten kunnen worden
  • Geschikte meetapparatuur kunnen kiezen
  • Een meetplan kunnen maken (uitvoering, tijd, duur, kosten, veiligheid)
  • Basis principes electronica in de meettechniek begrijpen en kunnen toepassen
Creative Commons License
Meten aan water by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/meten-aan-water/.
Back to top