De cursus ‘Project Maritieme industrie’ is een cursus speciaal voor beginnende studenten Maritieme Techniek. Tijdens deze cursus wordt de student bekend gemaakt met de TU Delft, met name met het onderwijsprogramma Maritieme Techniek. Er wordt gevraagd een vervoersconcept te onwikkelen, op basis van een vervoersvraag en een aantal randvoorwaarden. Hierbij behorend dient de student een scheepsconcept te ontwikkelen.

De cursus is opgedeeld in 5 modules:

  1. Introductie
  2. Data verwerken en analyseren en scheepsanatomie
  3. Functioneel specificeren
  4. Genereren scheepsconcepten
  5. Exploitatieberekeningen

Tijdens deze cursus leert de student:

1.bekend te raken met de TU Delft; met name met het onderwijsprogramma MT, de indeling van het gebouw en informatiebronnen van de Centrale Bibliotheek, de databases MARNA en SHIPDES (alleen binnen de campus te raadplegen) en het internet;

2.eenvoudige berekeningen te kunnen uitvoeren in EXCEL;

3.in staat te zijn de eigen studie te organiseren;

4.op basis van een vervoersvraag en een aantal randvoorwaarden een vervoersconcept te kunnen ontwikkelen en de keus voor de verschillende elementen van het vervoersconcept te kunnen beargumenteren;

5.op basis van voorbeeldschepen een scheepsconcept behorende bij het vervoersconcept te ontwikkelen en de keus voor de verschillende elementen van het scheepsconcept te kunnen beargumenteren;

6.het ontworpen schip middels een handschets te kunnen visualiseren;

7.Een exploitatieberekening te maken van het scheeps- en vervoersconcept en te kunnen onderbouwen hoe en waarom verschillende variaties in deze concepten de exploitatie beïnvloeden.

Creative Commons License
Project Martieme Industrie by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/project-maritieme-industrie/.
Back to top