Tentamens Redeneren en Logica

Course subject(s) 8. Tentamens

De data die op de tentamens vermeld zijn, geven slechts aan op welke datum het tentamen is afgenomen op de TU Delft. Deze cursus is OpenCourseWare. Dit betekent dat er geen tentamen afgenomen wordt. Wel kan de opgedane kennis zelf worden getest aan de hand van oude tentamens. Deze zijn hieronder te vinden.

Tentamen

Hertentamen

Overzicht van veelgemaakte tentamenfouten

Dit document geeft een overzicht van veel gemaakte tentamenfouten. Er staan veel handige tips in, en ook de antwoorden op een flink aantal opgaven uit het dictaat (over de boommethode en meta-beweringen).

Creative Commons License
Redeneren en Logica by TU Delft openCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/redeneren-en-logica/.
Back to top