Cases recht

Course subject(s) College 4: Recht

Hier zullen een aantal cases besproken worden die je laten denken over de mogelijkheden binnen het recht. In tegenstelling tot de vakgebieden die eerder aan bod kwamen zal je opvallen dat de cases hier wel een uitkomst hebben. Dit komt doordat de cases echt voor de rechter geweest zijn en daarom een eenduidige oplossing binnen het Nederlandse recht hebben.  De cases worden hieronder weergegeven, beide als tekstbestand en zoals ze in het college behandeld zijn.Je kunt het tekstbestand met de casusbeschrijving er naast houden terwijl je naar de opname kijkt, zodat je je een goed beeld kunt vormen van de argumenten die naar voren worden gebracht.

Casus – De onwaardige deelgenoot

Casus – EVT vs. Terschelling

Casus – Prorail en de krakers

Creative Commons License
Introductiecursus Technische Bestuurskunde by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/introductiecursus-technische-bestuurskunde/.
Back to top