Oefenvragen

Course week(s) Week 6
Course subject(s) 10. Oefeningen

Voor het toepassen van de lesstof is de bovenstaande vraagstukkenbundel beschikbaar. Deze bundel bevat 28 vraagstukken inclusief de bijbehorende antwoorden. Het maken van de vraagstukken is een goede oefening ter voorbereiding op het tentamen.
Tijdens het college heeft de docent op verzoek van studenten enkele vraagstukken uitgewerkt. Hieronder een overzicht van de behandelde vraagstukken met de collegeramavideo van de uitwerking op de onderliggende pagina.

Vraagstuk 1
In dit vraagstuk moet aan de hand van de gegeven halve waterlijn van een zeilboot een simpson tabel worden opgesteld. Hiermee wordt het oppervlak, het zwaartepunt en het dwarstraagheidsmoment van het schip berekend.

Vraagstuk 5
In dit vraagstuk moet gerekend worden aan een met water gevulde tank. De geometrische karakteristieken, de druk en krachten op de tank worden gevraagd.

Vraagstuk 10
Dit vraagstuk gaat over de stabiliteitskarakteristieken van een ponton.

Vraagstuk 11
Vraagstuk 11 behandelt de stabiliteit van een balk in zoet water.

Vraagstuk 13
Als een ponton van zoet naar zout water vaart, heeft dit invloed op de stabiliteit. Deze oefening vraagt naar de gevolgen van zo’n verplaatsing.

Vraagstuk 17
Dit vraagstuk is een oefening  met de methode van Auf’m Keller. Hiermee wordt bij een bepaalde snelheid de weerstand van een vaartuig berekend.

Creative Commons License
Hydromechanica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-1/.
Back to top