4.2 Het ontstaan van files en schokgolftheorie

Course subject(s) 4. Verkeersstroomtheorie en Verkeersmanagement

In dit college wordt er eerst een korte herhaling gegeven van het vorige college, vervolgens wordt er nader in gegaan op de vraag hoe files ontstaan en hoe schokgolven berekend worden.

Nawerk

De stof van dit college vind je in de paragrafen 1.4 tot en met 1.7 van het dictaat. Kernpunt van deze stof is dat je een schokgolf berekening moet kunnen maken. In dit bestand vind je een eenvoudige opgave die na de bestudering van de stof en het dictaat zou moeten kunnen maken.

Creative Commons License
Transport en planning by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/transport-en-planning/.
Back to top