College 1: Inleiding TB

Course subject(s) College 1: Inleiding TB

  • Wie zijn er allemaal betrokken bij het aanleggen van een hogesnelheidslijn?
  • Moeten we de capaciteit van Schiphol uitbreiden?
  • Hoeveel groene energie kunnen we in de toekomst opwekken?

Dit zijn typische vragen die een technisch-bestuurskundige voorgelegd kan krijgen.

Inleiding Technische Bestuurskunde is een van de eerste vakken die je als student zult tegenkomen. In dit vak leer je dit soort vragen op een doeltreffende manier te beantwoorden. Het is een vak waarbij je leert te werken in het vakgebied van de beleidsanalyse. Inleiding TB is een vak dat als kapstok dient voor de verdere studie: hoe pak je problemen in het algemeen aan, op een gestructureerde manier?

In het verdere verloop zullen er methoden komen om meer specifieke problemen aan te pakken. Ook zal er in de verdere studie verdieping plaats vinden in kennis op bijvoorbeeld de gebieden van economie, recht en de techniek binnen het gekozen domein.

Collegerama: Inleiding TB

Het eerste college is hieronder te vinden en geeft een goed beeld van wat het vak inhoudt. Colleges duren twee keer drie kwartier. Verder is er bij deze cursus ook een casus te vinden om gelijk met de opgedane kennis van het college aan de slag te gaan. In de eerste week werk je zo’n casus in een groepje uit in anderhalf uur.

Vanwege een defecte microfoon zijn de eerste minuten van het college helaas weggevallen. De opname begint nadat is uitgelegd dat Technisch-Bestuurskundige vragen veelal meer dan één antwoord hebben, en dat de colleges van dit vak methoden bieden om daar grip op te krijgen.

Creative Commons License
Introductiecursus Technische Bestuurskunde by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/introductiecursus-technische-bestuurskunde/.
Back to top