Hydromechanica 1 College 5

Course week(s) Week 3
Course subject(s) 07. Weerstand

In dit college worden enkele belangrijke begrippen uit de stromingsleer geïntroduceerd. Dit is van belang om de weerstand te kunnen bepalen die een lichaam ondervindt als het zich met een relatieve snelheid ten opzichte van een zich omringend medium verplaatst.Vervolgens worden de continuïteitsvergelijking en de wet van Bernouilli behandeld. Toepassingen hiervan zijn de buis van Venturi en de Pitot buis.
Dan beschrijft de docent de stroming rond een object en de weerstand die daarbij in een viskeuze vloeistof ontstaat als gevolg van stroomsnelheidsveranderingen. De berekening van deze weerstand gebeurt via de wrijvingswet van Newton, waarbij voor diverse objecten weerstandscoëfficiënten zijn vastgesteld. Enkele voorbeelden worden gegeven.

Downloads

Creative Commons License
Hydromechanica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-1/.
Back to top