Hydromechanica 1 College 7

Course week(s) Week 4
Course subject(s) 08. Comparologie in maritieme techniek

Voor de toepasbaarheid van experimenteel modelonderzoek is het correct schalen van de geometrische, kinematische en dynamische componenten noodzakelijk. In dit college behandelt de docent de schaalfactoren die toegepast moeten worden tussen het prototype (ware grootte) en het model (op schaal). Hiervoor zijn, op basis van enkele aannamen, verschillende regels van toepassing. De docent leidt de vergelijkswet van Newton af, de modelregel van Reynolds en de modelregel van Froude. Ten slotte wordt met de extrapolatie methode volgens Froude een praktische oplossing voor het schaaleffect gegeven.

Downloads

Creative Commons License
Hydromechanica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-1/.
Back to top