Vereenvoudiging combinatorische netwerken

Course subject(s) 03. Vereenvoudiging combinatorische netwerken

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Canonieke vorm two-level netwerken (Som van Producten vs. Product van Sommen),
  • Two-level vereenvoudiging (Karnaugh-maps),
  • Multi-level netwerken (factorisatie, afbeelding op NAND-NAND en NOR-NOR netwerken, afbeelding op AND-OR-Inv en OR-AND-Inv poorten),
  • Timing in combinatorische netwerken (poort vertragingstijden, spikes).

Lezen: hoofdstuk 2.6 – 2.7, 3.8.5 tot aan “Equations 3.1 and 3.2 specify ..”, 4-4.7, 4.11 (Fundamentals of Digital Logic With VHDL Design, Brown).

Creative Commons License
Digitale systemen by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/digitale-systemen/.
Back to top