In het eerste college wordt een overzicht gegeven van het vak. De volgende concepten worden behandeld:

  • Digitale systemen versus analoge systemen.
  • Systeembeschrijvingen ( schakelaar, waarheidstabel, poort, tijdsdiagram).
  • Systeemtypen: combinatorisch versus sequentieel.
  • Booleaanse algebra: wetten, stellingen, vereenvoudiging en afbeelding naar schakeling.
Back to top