De minor ‘Stedenbouw in de Delta’ draait om het ontwerpen van een stedelijk gebied in een waterrijke context. De minor bestaat uit twee ontwerpprojecten die ieder een kwartaal duren. De ontwerpprojecten vormen de kern. Daaromheen worden vakken gegeven die de belangrijkste stedenbouwkundige aspecten behandelen die van belang zijn voor het maken van een stedenbouwkundig ontwerp. Hierbij gaat het zowel om algemene stedebouwkundige kennis als om de specifieke relatie tussen stedenbouw en water. In het ontwerpproject worden deze aspecten op een geïntegreerde wijze op een concrete locatie toegepast,op regionale en lokale schaal. Het gebied van studie en planvorming is de Zuidflank van Rotterdam: dwz het eiland IJsselmonde en de Maas-Delta.

http://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/384ded2a6c2c4d5ea02663c0f64c33021d?AutoStart=False

De volgende vakken van de minor ‘Stedenbouw in de Delta’ kun je als volledige open cursus vinden binnen TU Delft OpenCourseWare.

Daarnaast vind je ter introductie ook achtergrondinformatie met betrekking tot Stedenbouwkundige kernbegrippen, Kaartmateriaal en Literatuur.

Tevens wordt binnen de minor ‘Stedenbouw in de Delta’ ook een cursus visualisatie gegeven, waarbij de vaardigheden handtekenen, pc-tekenen en maquettemaken centraal staan. Onder andere stedenbouwkundige tekentechnieken, visualisaties met behulp van handtekenen, presentatie visualisaties komen aan bod.

Ook worden enkele excursies georganiseerd waaronder een naar het studiegebied Rotterdam-Zuid en Ijsselmonde. Daarnaast is de afgelopen jaren een excursie georganiseerd in samenwerking met de afstudeerstudio Delta Interventions naar ‘Hafencity’ Hamburg.

NB. De gepubliceerde vakken geven weer hoe de minor in collegejaar 2011/2012 is vormgegeven. In collegejaar 2012/2013 zal de minor veranderen.

Back to top