Voorbeeldtoets

Course subject(s) 07. Voorbeeldtoets

Hieronder vind je een voorbeeldtoets met 22 opgaven. Ze hebben betrekking op kennis en vaardigheden die in het eerste jaar tijdens het analyseonderwijs geregeld aan de orde komen. We hebben geprobeerd juist die dingen te vragen die veel voorkomen. We vragen je de opgaven te maken zonder een grafische rekenmachine te gebruiken. Niet omdat die bij het analyseonderwijs verboden zou zijn, want die mag je bij het onderwijs en bij het maken van tentamens met open vragen vaak gewoon gebruiken. Maar ook hiervoor geldt: het schiet niet op als je een grafische rekenmachine voor de simpelste berekeningen nodig hebt.

De uitwerkingen van de opgaven van de voorbeeldtoets vind je ook hieronder.

Als je hebt vastgesteld welke vragen je erg gemakkelijk afgingen en welke wat minder, dan kun je hieronder ook aanwijzingen vinden hoe je met behulp van (een van de) drie boeken je kennis op kunt frissen:

  • Calculus Early Transcendentals, James Stewart, 6E, Thomson Brooks/Cole, ISBN 9780495382737
  • Basisboek Wiskunde, Jan van de Craats en Rob Bosch, tweede editie, Pearson Education, ISBN 90-430-1673-5
  • Foundation Maths, Anthony Croft and Robert Davison, fourth ed., Pearson Prentice Hall, ISBN 0-131-97921-3
Creative Commons License
Instaptoets Wiskunde by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/instaptoets-wiskunde/.
Back to top