Hieronder vind je een voorbeeldtoets met 22 opgaven. Ze hebben betrekking op kennis en vaardigheden die in het eerste jaar tijdens het analyseonderwijs geregeld aan de orde komen. We hebben geprobeerd juist die dingen te vragen die veel voorkomen. We vragen je de opgaven te maken zonder een grafische rekenmachine te gebruiken. Niet omdat die bij het analyseonderwijs verboden zou zijn, want die mag je bij het onderwijs en bij het maken van tentamens met open vragen vaak gewoon gebruiken. Maar ook hiervoor geldt: het schiet niet op als je een grafische rekenmachine voor de simpelste berekeningen nodig hebt.

Back to top