Hieronder vind je een voorbeeldtoets met 22 opgaven. Ze hebben betrekking op kennis en vaardigheden die in het eerste jaar tijdens het analyseonderwijs geregeld aan de orde komen. We hebben geprobeerd juist die dingen te vragen die veel voorkomen. We vragen je de opgaven te maken zonder een grafische rekenmachine te gebruiken. Niet omdat die bij het analyseonderwijs verboden zou zijn, want die mag je bij het onderwijs en bij het maken van tentamens met open vragen vaak gewoon gebruiken. Maar ook hiervoor geldt: het schiet niet op als je een grafische rekenmachine voor de simpelste berekeningen nodig hebt.

Back to top

Help us improve TU Delft OpenCourseWare

Help us to get to know you and your ideas on how to improve the OCW website. If you take 5 minutes and fill out our survey, you would be very helpful.

Open Survey