Instromende hbo-studenten kunnen een instaptoets afleggen bij de Open Universteit: dat heet dan een voortentamen wiskunde T zie www.ou.nl/voortentamen. De Open Universiteit heeft ook oefenmateriaal ter beschikking, waaronder een oefentoets. Het volgen van een cursus behoort daar ook tot de mogelijkheden.

Back to top