Sinds een aantal jaar worden de instaptoetsen gemaakt in 3TU-verband. Hieronder zijn telkens opgaven en antwoorden van afgenomen toetsen te vinden.

Back to top