Baggeren

Course subject(s) 06. Baggeren

Bart Hooiveld van Boskalis introduceert in dit gastcollege het baggeren. Hij licht toe wat baggeren precies is, hoe het baggerproces in elkaar zit en welke aspecten er allemaal een rol spelen bij het ontwerpen en de bouw. Aan het eind van het college krijgen de studenten de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Creative Commons License
Inleiding Civiele Techniek by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/inleiding-civiele-techniek/.
Back to top