Het onderwerp watermanagement wordt besproken door prof. ir. Frank Sanders en  prof. dr. ir. Nick van Giesen. Frank Sanders gaat in zijn colleges in op het vakgebied watermanagement waarbij hij van een aantal onderwerp de functionele aspecten, de technische aspecten, uitvoering, kosten en contractering uitvoerig behandeld. Prof. dr. ir. Nick van Giesen gaat in zijn gastcollege in op wat de afdeling watermanagement op de faculteit Civiele Techniek doet.

Back to top