Bouw

Course subject(s) 07. Bouw

Dit college bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat prof. ir. Frank Sanders in op het bouwproces, uitvoering en kosten van bouwwerken. Hij vertelt wat er allemaal komt kijken bij het bouw proces, welke partijen met welke rol er betrokken zijn, welke keuzes er gemaakt worden en waarom etc. Het tweede deel van het college wordt gegeven door dr. ir. Jeroen Coenders. Hij bespreekt het concept digitale technologie in de bouw en hoe Building Information Modeling hier aan kan bijdragen.

Het bouwproces van een bouwwerk is erg ingewikkeld waarbij veel verschillende partijen met verschillende belangen betrokken zijn. Het vinden van overeenstemming en het verzorgen van duidelijke communicatie tussen alle partijen is een complexe uitdaging. Een klein foutje gedurende het proces kan grote vertragingen opleveren wat de kosten van het hele project doet toenemen. Uit onderzoek is gebleken dat 10 tot 20 procent van de kosten voor een bouwwerk voortkomen uit het corrigeren van fouten die gedurende het bouwproces worden gemaakt. Het terugdringen van dit percentage is mogelijk door gebruik te maken van digitale technologie in de bouw.  Dr. ir. Jeroen Coenders gaat in dit college in om dit concept en hoe Building Information Modelling (BIM) gebruikt kan worden.

Creative Commons License
Inleiding Civiele Techniek by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/inleiding-civiele-techniek/.
Back to top