College 1.2

Course week(s) Week 1
Course subject(s) 1. Filters van DV tot blokschema

Na afloop van dit college kan je:

• een overzicht geven van de geschiedenis van filters;

• de belangrijkste kwaliteitsaspecten van filters beschrijven;

• een classificatie maken van filters op basis van toepassing/implementatie

• een state-space filter ontwerpen met elementaire bouwstenen

Creative Commons License
Elektronische signaalbewerking II by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/elektronische-signaalbewerking-ii/.
Back to top