Na bestudering van dit onderwerp kan je:

• het principe en de modellering van thermische ruis uitleggen;

• Norton-Thevenin, E-shift en Blakesley toepassen voor ruistransformaties;

• de begrenzingen in signaalniveaus in filters aangeven;

• het DR van een geïdealiseerde integrator bepalen;

• twee methoden van DR optimalisatie voor filters uitleggen;

• Een filter m.b.v. nullors, weerstanden en capaciteiten implementeren

Back to top