College 2.1

Course week(s) Week 2
Course subject(s) 2. DR/SNR van een filter

Na afloop van dit college kan je:

• het principe en de modellering van thermische ruis uitleggen;

• Norton-Thevenin, E-shift en Blakesley toepassen voor ruistransformaties;

• de begrenzingen in signaalniveaus in filters aangeven;

• het DR van een geïdealiseerde integrator bepalen;

• twee methoden van DR optimalisatie voor filters uitleggen;

• Een filter m.b.v. nullors, weerstanden en capaciteiten implementeren

Creative Commons License
Elektronische signaalbewerking II by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/elektronische-signaalbewerking-ii/.
Back to top