Na afloop van dit college kan je:

• oorzaken aangeven van variaties in elementwaarden;

• aangeven wat de gevoeligheid van een filter is;

• op 3 manieren maatregelen treffen tegen de gevolgen van spreiding;

• uitleggen waarom verliesvrije filters een lage gevoeligheid hebben;

• aangeven wat het verband is tussen DR en gevoeligheid.

Back to top