Na bestudering van dit onderwerp kan je:

• een overzicht geven van de geschiedenis van filters;

• de belangrijkste kwaliteitsaspecten van filters beschrijven;

• een classificatie maken van filters op basis van toepassing/implementatie

• een state-space filter ontwerpen met elementaire bouwstenen

Back to top