Na bestudering van dit onderwerp kan je:

• de beperkingen van het model van Black aangeven;

• uitleggen hoe het asymptotic-gain model afgeleid kan worden vanuit superpositie;

• het asymptotic-gain model toepassen voor analyse en voor synthese.

Back to top