College 3

Course week(s) Week 3
Course subject(s) 3. Niet-idealiteiten van componenten

Na afloop van dit college kan je:

• oorzaken aangeven van variaties in elementwaarden;

• aangeven wat de gevoeligheid van een filter is;

• op 3 manieren maatregelen treffen tegen de gevolgen van spreiding;

• uitleggen waarom verliesvrije filters een lage gevoeligheid hebben;

• aangeven wat het verband is tussen DR en gevoeligheid.

Creative Commons License
Elektronische signaalbewerking II by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/elektronische-signaalbewerking-ii/.
Back to top