Hydromechanica 1 College 1

Course week(s) Week 1
Course subject(s) 02. Hydrostatica 03. Evenwicht

In dit college geeft de docent Pepijn de Jong allereerst een introductie over de inhoud en de opzet van de cursus. Daarbij wordt ook het sleeptankpracticum besproken dat onderdeel van de cursus is.
Vervolgens begint het inhoudelijke gedeelte met de algemene mechanica van evenwichtssituaties en worden de belangrijkste elementen uit de hydrostatica behandeld. Het college wordt afgesloten met enkele voorbeelden van de wet van Archimedes in de praktijk.

Downloads

Creative Commons License
Hydromechanica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-1/.
Back to top