College 5.2 en 6.1

Course week(s) Week 5 Week 6
Course subject(s) 5. Nullor implementatie 6. Analyse van tweede-orde effecten

Leerdoelen 5e college:

Na afloop van dit college kan je:

• uitleggen waarom de CE en CS trap en hun diff. uitvoering de basisbouwblokken zijn voor nullorsynthese;

• de kettingmatrix bepalen van een samenstelling van basisbouwblokken;

• een nullorimplementatie maken met CE en CS trappen en hun diff. Variant;

• het ruisgedrag van een cascade van tweepoorten bepalen.

Leerdoelen 6e college:

Na afloop van dit college kan je:

• de beperkingen van het model van Black aangeven;

• uitleggen hoe het asymptotic-gain model afgeleid kan worden vanuit superpositie;

• het asymptotic-gain model toepassen voor analyse en voor synthese.

Creative Commons License
Elektronische signaalbewerking II by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/elektronische-signaalbewerking-ii/.
Back to top