College 6.2

Course week(s) Week 6
Course subject(s) 6. Analyse van tweede-orde effecten

Na afloop van dit college kan je:

• de beperkingen van het model van Black aangeven;

• uitleggen hoe het asymptotic-gain model afgeleid kan worden vanuit superpositie;

• het asymptotic-gain model toepassen voor analyse en voor synthese.

Creative Commons License
Elektronische signaalbewerking II by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/elektronische-signaalbewerking-ii/.
Back to top