Draagconstructies

Course subject(s) 04. Draagconstructies

Dit college gaat over draagconstructies en wordt gegeven door prof. ir. Rob Nijse. Draagconstructies zijn het skelet van de bouwwerken en zijn daarom een belangrijk onderdeel binnen de Civiele Techniek. Rob Nijse begint dit college met een korte introductie over hoe de studenten naast het college en de dictaat aan relevante kennis kunnen komen. Vervolgens gaat hij in op wat de kenmerken en eisen van draagconstructies zijn, draagconstructies voor bruggen en bouwmaterialen.

Het tweede deel van dit onderwerp gaat over verschillende soorten draagconstructies die voor bruggen gebruikt worden. Hierbij geldt dat de keuze voor een type draagconstructie voornamelijk afhangt van de te overbruggen afstand. Vervolgens gaat Rob Nijse kort in op de bouwmaterialen.

Creative Commons License
Inleiding Civiele Techniek by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/inleiding-civiele-techniek/.
Back to top