Grond en fundering

Course subject(s) 05. Grond en fundering

Alle civiele werken staan op of in de grond. De eigenschappen van de grond zijn daarom erg bepalend voor het ontwerp. In dit college gaat prof. ir. Frank Sanders in op de verschillende grondsoorten en de bijbehorende eigenschappen. Ook behandelt hij de onderwerpen grondwater en fundering.

Frank Sanders legt de relatie tussen de grondsoort en grondsoorteigenschappen uit. Wat betekenen deze eigenschappen voor de funderingen en hoe zit het met het grondwater? Tot slot gaat hij kort in op ondergronds bouwen. Wanneer moet je als civiel technische ingenieur kiezen voor ondergronds bouwen?

Creative Commons License
Inleiding Civiele Techniek by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/inleiding-civiele-techniek/.
Back to top