Hydromechanica 1 College 3

Course week(s) Week 2
Course subject(s) 05. Numeriek integratie 06. Stabiliteit

Dit college behandelt de Simpson regel om een oppervlakte onder een kromme te bepalen. Uiteindelijk kan op basis van een lijnenplan een set Simpson tabellen worden opgesteld waarmee de karakteristieken van een schip bepaald worden. Voor het bereken van het totale volume van een schip worden twee methodes besproken. Ten eerste op basis van integratie van alle spanten en de integratie van de Kromme Van Spantoppervlakken (KVS).En vervolgens op basis van de integratie van alle waterlijnen en de integratie van de kromme van waterlijnoppervlakken. Deze twee methodes leiden ook tot het drukkingspunt in hoogte en lengte.
Het laatste de deel van dit college introduceert de verschillende aspecten van dwarsscheeps evenwicht waarbij gebruik wordt gemaakt van de verschuivingswet.

Downloads

Creative Commons License
Hydromechanica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-1/.
Back to top