Introductie ‘Inleiding Civiele Techniek’

Course subject(s) 01. Introductie

In dit college introduceert prof. ir. Frank Sanders het vak Inleidend Civiele Techniek. Eerst geeft hij een voorbeeld en toelichting van een vraag die studenten op een tentamen kunnen verwachten. Vervolgens legt hij het opzet en de doelstellingen van het vak uit die als volgt zijn geformuleerd:

  • Het leren van hoe een civiel ingenieur kijkt en denkt
  • Overzicht van het vakgebied en welke soorten civiel ingenieurs er zijn
  • Het aanleren van het civiel technisch denken

Hierna gaat Frank Sanders verder in op het civiel technisch denken. Hij licht hierbij kort een aantal probleemstukken toe die de essentie weergeven van de verschillende aspecten van het civiel technisch denken.

Creative Commons License
Inleiding Civiele Techniek by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/inleiding-civiele-techniek/.
Back to top