Stedelijke watercyclus

Course subject(s) 10. Stedelijke watercyclus

Dit is een gastcollege gegeven door dr. ir. Luuk Rietveld over de stedelijke watercyclus. De cyclus bestaat uit een aantal stappen waarbij de eerste stap het maken van drinkwater door gebruik te maken van oppervlakte water en grondwater. Dit drinkwater wordt gebruikt  en wordt uiteindelijk via de riool afgevoerd naar de waterzuivering. Na de zuivering wordt het water weer geloosd in het oppervlakte water. Luuk Rietveld bespreekt in dit college alle aspecten die met deze cyclus te maken hebben.

Creative Commons License
Inleiding Civiele Techniek by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/inleiding-civiele-techniek/.
Back to top