Wegen en spoorwegen

Course subject(s) 08. Wegen en spoorwegen

Dit college gaat over de onderwerpen wegen en spoorwegen. Prof. ir. Frank Sanders gaat in het eerste deel in op de functionele aspecten van het wegenstelsel in Nederland. het tweede deel van het college wordt gegeven door ir. Frank Bokhorst, een infra architect bij ProRail. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van het spoorwegennet en zorgt dat alle losse onderdelen samen een geheel vormen. Hij vertelt over het spoorwegennet in Nederland en wat er allemaal komt kijken bij het beheer, ontwikkeling en onderhoud van dit complexe net.

Het college van Frank Bokhorst begint met een kort filmpje over de missie van ProRail. Hierna gaat hij in op onderwerpen die te maken hebben omtrent het beheer en onderhoud van het spoorwegennet in Nederland.

Creative Commons License
Inleiding Civiele Techniek by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/inleiding-civiele-techniek/.
Back to top