Deze module behandeld o.a. energie conversie systemen, Rankine en Brayton kringprocessen, exergie en de tweede hoofdwet effieciëntie

Back to top