Deze sectie bevat uitgewerkte tentamens van voorgaande jaren, alsmede een oefententamen. Deze tentamens dienen als een laatste test om te zien of de student de stof van thermodynamica werkelijk begrepen heeft.

Back to top