Hydromechanica 1 College 2

Course week(s) Week 1
Course subject(s) 02. Hydrostatica 04. Beschrijving geometrie 05. Numeriek integratie

Het tweede college begint met de afronding van het onderwerp hydrostatica dat behandeld is in College 1. Vervolgens wordt door de docent uitgelegd hoe de vorm van een lichaam eenduidig vastgelegd kan worden: Voor de beschrijving van de geometrie van ingewikkelde vormen zoals een scheepsvorm, wordt gebruik gemaakt van een lijnenplan en vormcoëfficiënten. Met deze karakterisering kunnen schepen onderling vergeleken worden. De docent laat met voorbeelden zien hoe je door het lijnenplan de functie van een schip kan inschatten.
Om belangrijke grootheden als het oppervlak, het statische moment of het zwaartepunt van een lichaam te erekenen, is ook een wiskundige beschrijving van het lichaam nodig. Aangezien de lichamen zich veelal niet analytisch laten beschrijven zijn hierbij numerieke methodes noodzakelijk. De docent behandelt de rechthoek regel en de trapezium regel als methode om een functie te integreren.

Downloads

Creative Commons License
Hydromechanica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-1/.
Back to top