Technische Wiskunde

Wondgenezing versnellen, filedruk verminderen en het begrijpen van de financiële crisis. Wiskundige modellen spelen een grote rol in fysische, technische en maatschappelijke verschijnselen. Wiskunde is immers de taal van de techniek en haar toepassingen. Technische Wiskunde (TW) is de wiskunde die vooral wordt toegepast op alledaagse, soms technische, soms maatschappelijke, soms fundamentele, problemen.

In de eerste twee jaar van de opleiding krijg je per studiejaar onderwijs in tien vakken van elk een kwartaal of een half jaar. De vakken variëren van fundamenteel tot toegepast en van programmeren tot natuurkunde en electrical engineering. Je volgt vakken uit verschillende leerlijnen: Modelleren, Numerieke Methoden en Differentiaalvergelijkingen, Discrete Wiskunde, Analyse, Stochastiek en Optimalisering. Bij sommige vakken bestudeer en ontwikkel je wiskundige theorie en past deze toe tijdens meer toegepaste vakken of projecten.

Meer informatie: www.tw.bsc.tudelft.nl

Back to top